rozmnožování obojživelníků

 

 

měsíce leden unor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
čolek obecný    
 •  
 •  
 •  
             
čolek horský    
 •  
 •  
 •  
             
čolek karpatský      
 •  
 •  
 •  
           
čolek hranatý    
 •  
 •  
 •  
             
čolek velký    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
         
čolek dunajský    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
         
čolek dravý    
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
         
mlok skvrnitý      
 •  
 •  
 •  
           
ropucha obecná    
 •  
 •  
               
ropucha zelená      
 •  
 •  
 •  
 •  
         
ropucha krátkonohá        
 •  
 •  
           
skokan hnědý  
 •  
 •  
 •  
               
skokan štíhlý  
 •  
 •  
                 
skokan ostronosý    
 •  
 •  
               
skokan krátkonohý        
 •  
 •  
           
skokan skřehotavý        
 •  
 •  
           
skokan zelený        
 •  
 •  
           
blátnice skvrnitá      
 •  
 •  
             
rosnička zelená      
 •  
 •  
 •  
           
kunka obecná    

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
       
kunka žlutobřichá      
 •  
 •  
 •  
 •  
 •