migrace obojživelniku

Typy tahů obojživelníků

Typů migrací u obojživelníků je několik, ale jarní tah dospělců ze zimoviště na místo rozmnožování je ze všech nejnebezpečnější, protože tento tah často probíhá velmi masově a ve velmi krátkém časovém horizontu. Dalšími typy migrací jsou zpětný tah dospělců z míst rozmnožování, tah čerstvě metamorfovaných jedinců (malých žabek), podzimní tah z letních stanovišť k zimovištím. Jsou známy také tzv. nepravé tahy, kdy například ropuchy putují za svou přirozenou potravou na silnici (toto je pravděpodobně dáno lepší možností získat potravu).

.