ochrana obojživelniku a plazů na dálnici D47

V roce 2009 jsem přenesl z tůní kolem dálnice D47 do rybníka který je bez ryb,asi přes 300 ropuch zelených a tisíce jejich puců,ropuch obecných jsem přenesl asi 20,dospělýho skokana štíhlého a hnědého jsem nepřenesl žádného ale jejich snůšek a pulců bylo hodně,kunky jsem objevil náhodou když jsem chytal pulce.Roku 2010 jsem přenesl 225 ropuch zeleých a stovky jejich pulců,skokana hnědého jsem přenesl 1 ale desítky pulců a metamorfozovaných žabek,skokana štíhlého jsem přenesl jenom párkrát a byli to samé mládata,rosniček zelenych jsem přenesl 12 a desítky jejich pulců a snůšek,kuněk  bylo asi 6 a pár jejich pulců také jsem našel čolky obecné tych bylo asi 10 a 12 larev a skokany zelené asi 5.Rok 2011,tento rok už bylo méně obojzivelniku u dánice protože jsem chytil jenom 12 ropuch zelenych a desítky jejich pulcu.A jenom z par skokanu zelených.Nekdy se stavalo že, jsem ráno našel tůn kde byli pulci,přenesl jsem je a k večeru byla tun zavezena.