chytridiomykoza

17.05.2012 20:33

stranka, ktera ukazuje na nemoc obojzivelniku, ktera je dnes velmi rozšířená